Skartovače Intimus RECYCLE - riešenia pre trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi

Ochrana prírodných zdrojov - ako neoddeliteľná súčasť našej firemnej kultúry. V dôsledku toho je dôležitá zodpovednosť voči životnému prostrediu. Sortiment Intimus ® Recycle ponúka širokú škálu produktov, ktoré umožňujú užívateľovi prispieť k ochrane nášho životného prostredia:

  • PacMaster na zastaralé kartonové krabice. Obmedzuje odpad a znižuje náklady.
  • PET Master na likvidáciu PET fliaš, na drastické zníženie objemu odpadu.
  • Modely Intimus 315 a 319 umožňujú ďalšie pohodlnejšie spracovanie odpadového papiera.

Právne predpisy a pokyny týkajúce sa nakladania s odpadmi sú účinné vo väčšine krajín po celom svete. Aj koncový užívatelia stále viac dávajú prednosť produktom a službám "zeleného riešenia" kvôli záujmu o udržateľnosť a nakladaniu s odpadmi. Ústredným prvkom všetkých udržateľného nakladania s odpadmi je recyklácia. Recyklácia papiera nie je nový pojem. Ale až teraz sa recyklácia a informačná bezpečnosť vnímajú ako samostatné procesy. intimus ® 315/319 sú prvé skartovače, ktoré tieto procesy kombinujú s dôrazom na trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi papiera a informačnú bezpečnosť. Ponúkajú jednoduché riešenia tým, že kombinuje skartovač s odpadmi -štandardný kôš. Výsledkom je proces: od skartovania po odber na recykláciu. Už sa nemusíte spoliehať na externých dodávateľov. Intimus ® Recycle systém umožňuje organizáciám odovzdať svoj zoskrtovaný materiál priamo na recykláciu, čím sa znížia náklady. Súčasne kontroluje dáta - žiadna dôležitá informácia neopustí organizáciu bez skartovania.

Menší objem fliaš, znamená menšie náklady na dopravu. Tam kde je veľké množstvo použitých plastových fliaš, plechoviek, cínu alebo zliatiny, je žiadúce pristúpiť k zhutnenej, ekonomickej likvidácii a doprave. Stroje Intimus rady UBC lisy umožnia maximalizovať zmenšenie objemu. Stroje Intimus®Recycle majú špeciálne navrhnutú reznú geometriu. Pre univerzálne použitie je lisovacia jednotka konštruovaná tak, aby dokázala spracovať 3 litrové plastové fľaše plechovky až do dĺžky 400 mm. Zlisovaný produkt putuje priamo do odpadkového koša s 240 l objemom alebo inej nádoby, ktorá sa umiestni do priestoru veľkorozmernej skrine z oceľového plechu. Veľká násypka umožňuje ekonomické a rýchle spracovanie: ľahko si poradí s plechovky a plastové fľaše (jedno použitie a multi-use). Tieto stroje dokážu hospodárne zlisovať obrovské množstvá plastových fliaš a plechoviek a tým minimalizovať ich objem až v pomere 3:1. Zabezpečia ich zlisovanie do jedného kompaktného kusa na najvhodnejšie triedenie a recykláciu. Odpadový kôš s objemom až 240 l. Výber z dvoch rôznych strojov umožňuje vybrať čo najlepšie riešenie. Obsluhu vykonáva vo vysoko účinnom dávkovom režime školený personál v špeciálnych priestoroch (zamestnanci pivovarov, obchodné reťazce, bufety alebo vo verejných zariadeniach, ako napríklad školy alebo väznice), alebo jednotlivcami napĺňaním po kúskoch s automatmi na verejných miestach (ako sú športové štadióny, bufety...) Oba stroje sú určené pre jednoduché premiestnenie a je možné premiestňovať ich cez otvor šírky 820 mm.

Tieto stroje dokážu zoskartovať zastarané kartónové krabice do pevného obalového materiálu. Zariadenia sú vhodné na výrobu výplňových materiálov z nepoužitých kartónov, ktoré by ste za bežných okolností vyhadzovali. Pomocou týchto zariadení môžete kartón opätovne použiť a odpadajú spoplatnené náklady na likvidáciu a odvoz starých kartónových krabíc. Ďalšou výhodou papierového výplňového materiálu je jeho ideálna absorčná vlastnosť pri balení mastných súčiastok, tekutín, fliaš v kartóne... Integrovaný nôž umožňuje vytváranie výplňových materiálov aj menších formátov (podľa potreby), prípadne na orezanie väčších formátov do pracovnej šírky stroja.

Typ skartovača Použitie Detaily
Intimus Recycle 315 SC2/CC3/CC4 (4 modely) Skartovanie/Recyklácia
Intimus Recycle 319 SC2/CC3/CC4 (4 modely) Skartovanie/Recyklácia
Intimus Recycle PacMaster S/VS/PacMate Recyklácia obalových materiálov (kartóny)
Intimus Recycle 852 CC/852VS Skartovanie/Recyklácia
Intimus Recycle PET Master Lis plastových fliaš a plechoviek
Intimus Recycle 519 Lis plastových fliaš
Intimus Recycle 529 Lis plastových fliaš