output management SW

Jednoduchý a inteligentný Output Management Software pre zefektívnenie Vašej práce pri tvorbe a zasielaní firemných dokumentov.

Používate obálkovacie stroj Neopost a riešite:

Potom je riešením OMS-200, ktoré umožňuje jednoduché, automatizované a centrálne spracovanie Vašej kompletnej komunikácie so zákazníkmi. OMS-200 v prepojení s obálkovacím systémom Neopost Vám umožní:

Automatizácia
Mnoho spoločností často zasiela rovnaký typ dokumentov, napríklad faktúry, vyúčtovanie, výpisy v rovnakom formáte svojim zákazníkom. Zakaždým tieto dokumenty ručne pripravuje. Vďaka OMS - 200 už nie je viac potrebné strácať čas nad takými úlohami ako je vstavaný šablónový mechanizmus, ktorý automaticky tvorí (kopíruje) každý krok prípravy dokumentov. Akonáhle bola šablóna raz vytvorená, môže byť použitá na akýkoľvek dokument pridaný do OMS - 200.

Optimalizácia
OMS - 200 zlučuje skupiny dokumentov, ktoré zdieľajú jedno kritérium, ako napríklad ID zákazníka, do jednej korešpondencie. Toto zabezpečuje zákazníkom, že dostane ich dokumenty naraz v jednej obálke. OMS -200 umožňuje triediť dokumenty pri požití jedného kritéria a to Vám napomôže k optimalizácii nákladov na poštovné. Tento nástroj tiež umožňuje upgradovať k OMS - 500 pre viackanálovú komunikáciu.

Spolupráca
OMS - 200 je dostupné všetkým zamestnancom vďaka tomu, že je inštalované cez web a je ľahko nastaviteľné vďaka WYSIWYG rozhrania. Vďaka centrálnej inštalácii je OMS -200 prístupné súčasne každému v spoločnosti. Je kompatibilný s mnoho webovými prehliadačmi a všetky funkcie sú dostupné všetkým užívateľom

Príprava
Odovzdanie Vašich dokumentov do našej zložky pre vkladanie do OMS je jednoduché a možno to dosiahnuť v 3 jednoduchých krokoch.

 • Rozdeľte svoje dokumenty do rôznych zákazníckych komunikačných kategórií.
 • Definujte optické znaky (OMR, barcode, 2D), ktoré vychádzania z informácií v dokumentoch.
 • Potvrďte nastavenie výstupu v poradí, aby ste dostali dokumenty pripravené pre tlač a obálkovanie.

OMS-500 je jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob, ako automatizovať a spravovať výstup dokumentov, zabezpečujúci plnú integritu dát. Nastavenie tlače, skladanie a vkladanie je otázkou niekoľkých kliknutí.
Systém uľahčuje vytváranie dokumentov, zlepšuje vzhľad dokumentov, zlepšuje bezpečnosť, riadi adresovanie, uľahčuje prácu a umožňuje Váš rast. OMS-500 vám dáva možnosť reorganizovať alebo obohatiť svoje terajšie tlačové procesy a optimalizovať spracovanie dokumentov. OMS-500 je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý a intuitívny.

 • integrita dokumentov od začiatku až do konca
 • viackanálové riešenie komunikácie ako e-mailom, tak na webe aj písomnou formou
 • umožňuje centralizovanú kontrolu dokumentov
 • flexibilné a intuitívne riešenie

OMS-500 V SKRATKE

 • OMS-500 je výkonným nástrojom managementu komunikácie s vašimi zákazníkmi, je nástrojom pre automatizáciu a riadenie správy výstupných dokumentov spoločnosti
 • Pri využívaní možností OMS-500 máte kompletnú kontrolu nad procesom zákazníckej  komunikácie
 • Pri využívaní OMS-500 môžete jednoducho vytvárať, riadiť a personalizovať vaše dokumenty a odovzdávať ich relevantným príjemcom nimi preferovanými komunikačnými kanálmi

S OMS-500 MÔŽETE JEDNODUCHO

 • Triediť a zhromažďovať dokumenty pochádzajúce z rôznych interných systémov vašej spoločnosti a predchádzať tak zasielaniu rôznych jednotlivých dokumentov rovnakému príjemcovi v určitom časovom období
 • Centralizovať výstupný proces dokumentov vo vašej spoločnosti
 • Vkladať marketingové správy priamo do dokumentov, upravovať design dokumentov alebo prikladať prílohy k dokumentom
 • Oslovovať zákazníkov komunikačným médiom, ktoré preferujú a komunikáciu s vami aj očakávajú: tlač, e-mail, web

Zhromažďovanie / Triedenie dokumentov

 • Dokumenty s rovnakými atribútmi, ako napr. ID zákazníka, adresou a pod., sú v OMS-500 rozpoznané a zlúčené do jednej zásielky
 • OMS-500 je teda nástrojom pre optimalizáciu poštových nákladov a úspory na spotrebnom materiáli pri spracovaní dokumentov vo vašej spoločnosti

Vkladanie optických znakov do dokumentov

 • Pomocou OMS-500 môžete na dokumenty vytlačiť optické znaky na základe vami definovaných pravidel a požiadaviek na ďalšie ich spracovanie a distribúciu
 • Vložený optický kód je riadiacim prvkom pre neskoršie obálkovanie a prípravu dokumentov k distribúcií
 • OMS-500 podporuje širokú škálu optických znakov a funkcií
 • Všetky tieto optické znaky a funkcie sú plne kompatibilné s obálkovacími systémami Neopost

Vytváranie designu dokumentov

 • Pomocou OMS-500 môžete vytvárať design vašich korporátnych dokumentov a tak zachovávať integritu všetkých vami vytváraných dokumentov smerom k ich príjemcom, či sa jedná o vkladanie loga, spracovanie celkového designu podľa pravidiel vašej spoločnosti alebo vkladanie transpromo informácie
 • Môžete tiež zakryť nežiadúci obsah
 • OMS-500 je tak nástrojom, ktorý posúva obsah dokumentov na novú úroveň v oblasti zákazníckej komunikácie

Prikladanie preddefinovaných príloh k dokumentom

 • OMS-500 umožňuje riadenie procesu prikladania preddefinovaných príloh k dokumentom
 • Je možné priloženie určitého typu prílohy ku všetkým dokumentom alebo špecifikovať podmienky pre pridávanie určitých príloh k určitým dokumentom
 • OMS-500 ponúka možnosť štruktúrovanej komunikácie s vašimi zákazníkmi, ktorá je cielenejšia a viac segmentovaná