Spracovanie kontinuálneho papiera Hefter Systemform

Produkčné automatické rezacie automaty Hefter Systemform sú určené pre spracovanie potlačeného tabelačného papiera.

rezací automat

Hefter Systemform C 66xx
Produčný rezací automat modelovej rady C66xx pre spracovanie potlačeného tabelačného papiera

  • Rezací automat s priečnym orezom formulárov
  • Možnosť medzirezu v mieste priečnej perforácie
  • Medzirez 1/6", 1/8" nebo 1/24"
  • Traktorové podávanie papiera
  • Počitadlo, možnosť nastavenia počtu zpracovaných formulárov
  • Regulovateľný výkon až do 18.000 (12)" formulárov za hodinu
  • Na výstupe voliteľné stôl / conveyor / aut. stacker
  • Možnosť on-line prepojenia s tlačiarňou
  • Jednoduchá integrácia s obálkovacími linkami