Viazače UNIBIND - Unikátna technológia viazania !

Viazače UNIBIND
BM 101 Jedinečný a unikátny viazač na tepelnú väzbu s extremnou pevnosťou, elegantnosťou, a trvácnosťou. Nič lepšie ako viazače Unibind nenájdete! Samotné viazanie dokumentov nikdy nebolo jednoduchšie. Viazače Unibind sú užívateľský príjemné a ich obsluhu zvládnu aj deti. Údržba je prakticky nulová.

Viazače Unibind používajú celosvetovo patentovaný systém Unibind Steel založený na kombinácii unikátnej technológie viazacích dosiek a vlastného zariadenia na viazanie dokumentov. Špeciálne viazacie dosky Unibind sú na tento druh väzby nevyhnutné – s inými doskami viazače Unibind nekooperujú. Pýtate sa prečo? Je to geniálne jednoduché: viazacie dosky Unibind sa skladajú z oceľového U-profilu tvoriaceho chrbát väzby a z prednej a zadnej fólie. Práve oceľový U-profil je základným a podstatným prvkom odlišujúcim viazací systém Unibind od iných väzieb. U-profil zaisťuje pevnosť väzby, pretože listy zviazaného dokumentu nie sú pri otváraní namáhané v mieste zlepenia, ale sú ohýbané cez okraj U-profilu. Ale hlavne preto, lebo vo vnútri U-profilu sa nachádza živica - do nej sa zatavia listy dokumentu. Použitie živice namiesto lepidla je ďalším prevratným prvkom, ktorý viazače Unibind prinášajú do sveta viazania dokumentov. Živica si aj po zahriatí a ochladnutí uchováva svoju pružnosť, nezdúva sa a nekrehne ako lepidlo používané v iných väzbách. Preto je možné dokumenty opätovne rozviazať, doplniť alebo vymeniť v ňom listy a znovu zviazať. Ako teda viazače Unibind pracujú a ako sa s nimi viaže?

Viažu jednoducho a rýchlo. viazače UnibindSú pripravené na použitie vždy, keď sú pripojené do elektrickej siete. Viazanie začína výberom správnych dosiek – v závislosti od počtu listov tvoriacich dokument na zviazanie si vyberiete dosky s potrebnou hrúbkou U-profilu. Vložíte zarovnané listy dokumentu do dosiek a dosky položíte na termoplatničku viazača. Magnet zabudovaný v termoplatničke zareaguje na kovový U-profil a automaticky zopne nahrievanie, o čom informuje rozsvietenie červenej kontrolky. Príprava dokumentu na viazanie vám zaberie len pár sekúnd, ostatnú prácu za vás vykonajú viazače automaticky. Po roztopení živice a spojení listov sa nahrievanie automaticky vypína. Viazače o tom informujú rozsvietením zelenej kontrolky namiesto červenej. Je to signál na preloženie zviazaného dokumentu na chladiacu platničku. Ak práve nemáte čas – nevadí, môžete tak urobiť aj neskôr, chladnutie zviazaného dokumentu prebieha zároveň s ochladzovaním termoplatničky.

Prednosti:

 • Zviažu niekoľko tenších dokumentov naraz
 • Zviažu dokumenty s hrúbkou 340 listov naraz
 • Jednoduchá obsluha – vaša práca zaberie len pár sekúnd, ostatné urobia viazače Unibind
 • Výborná ekonomika, nulová zahrievacia doba
 • Absolútna bezpečnosť a spoľahlivosť
 • Automatický systém viazania
 • Bezkonkurenčná kvalita väzby
 • Veľmi odolná a trvanlivá väzba
 • Reprezentatívny vzhľad zviazaných dokumentov
 • Rýchla a jednoduchá výmena listov vo zviazanom dokumente
 • Stála pripravenosť k použitiu
 • Viazače Unibind nevyžadujú údržbu